tel.050 36 68 82

Veelgestelde vragen

Hoe worden de maaltijden besteld ?

De maaltijden worden 3 weken vooraf besteld via een bestelformulier. Bestelde maaltijden worden aangerekend op de maandelijkse schoolfactuur. Uitzondering hierop is wanneer de leerling afwezig is door ziekte.

Hoe worden de uitstappen geregeld ?

De uitstappen verschijnen vanaf september 2014 op onze kalender op deze website.
Alle klassen gaan naar musea , toneelvoorstellingen , filmvoorstellingen en sportactiviteiten van SVS.
Daarnaast kan er ook een daguitstap worden gemaakt kaderend in de leerstof van de betreffende klas.
Bij het begin van het schooljaar wordt het geld voor de uitstappen voor 1 schooljaar opgevraagd en houden de juffen een lijstje bij met de gemaakte uitstappen.
Op het einde van het schooljaar wordt nagezien of er nog een restbedrag is en wordt dit teruggestort.
 

 

Hoeveel kost de opvang in IBO 't ravotterke ?

De opvang kost € 0,80 per begonnen half uur. De kosten voor de opvang worden maandelijks rechtstreeks aan u gefactureerd door ‘t ravotterke.

Hoeveel kost een maaltijd op school ?

warme maaltijd kleuter : € 3,50
warme maaltijd lager : € 4
belegd broodje : € 3
belegde sandwich : € 1,20

soep of dessert: € 0,80
soep EN dessert : € 1,50

Is er een gezondheidsbeleid op school ?

Dagelijks krijgen alle kleuters gratis soep en eten ze een stuk fruit dat van thuis wordt meegebracht. In de lagere afdeling brengt iedereen elke dag fruit mee en vragen we een gezonde koek mee te brengen. Alle kinderen drinken de hele dag door water in de klas. Daarnaast gaan we in op elke gelegenheid om te bewegen en te sporten.Dit ook op woensdagnamiddag.

Is er naschoolse studie ?

Op maandag, dinsdag en donderdg is er gratis studie tussen 15u45 en 16u15 in ons schoolrestaurant.

Om 16u15 verzamelen de leerlingen om onder begeleiding van 't Ravotterke naar de naschoolse opvang te wandelen.

Op vrijdag is er gratis studie tussen 15u20 en 15.50 in ons schoolrestaurant.

Om 15.50 verzamelen de leerlingen om onder begeleiding van 't Ravotterke naar de naschoolse opvang te wandelen.

Op woensdag is er geen studie, dan vertrekken de leerlingen om 11.45 met de bus van 't Ravotterke naar de naschoolse opvang.

 

Is er opvang voor en na school ?

Vanaf 7u kunnen de kinderen terecht in IBO ‘t Ravotterke.

Onder begeleiding van 't Ravotterke wandelen de kinderen om 8u naar school.

 

Na school stappen op maandag, dinsdag en donderdag de kinderen om 16u15 onder begeleiding van 't Ravotterke naar de naschoolse opvang.

Op woensdag stappen de kinderen om 11.45.

Op vrijdag stappen de kinderen om 15.50.

 

Ook tijdens de vakanties kunnen de kinderen er terecht.

Kan mijn peutertje nog een dutje doen over de middag ?

Dat kan , na het middagmaal wordt uw peuter in bed gestopt en kan hij/zij er rustig een dutje doen.

Er blijft een slaapjuf in de buurt om een oogje in het zeil te houden.

Waar staat KIVA voor ?

KIVA is een Finse methode die preventief pestgedrag aanpakt.
Via allerlei activiteiten en lessen leren kinderen op een fijne manier met elkaar omgaan waardoor pestgedrag tot zelfs 50% daalt...
Een kernteam van leerkrachten volgde reeds een opleiding hiervoor en vanaf september 2015 starten we ook met de lessen in klas.
Wij gaan voor een fijne school waar alle kinderen op een fijne manier met elkaar spelen en leren !
 

Op welke momenten kan mijn peutertje instappen ?

Dat kan op 1 september , na de herfstvakantie , na de kerstvakantie , op 1 februari , na de krokusvakantie , na de paasvakantie en na het hemelvaartverlof. U twijfelt nog over de precieze datum ? Neem gerust contact met ons op en dan helpen wij u dit berekenen.

Sport op school ?

Vanaf de 1ste kleuterklas is een bijzondere leerkracht voor sport voorzien.
Zij leert de kinderen van jong tot oud de juiste motorische vaardigheden aan.
Op woensdagnamiddag neemt onze school deel aan vele sportactiviteiten.
Daarnaast proberen we om met zoveel mogelijk sportclubs samen te werken om tijdens de lessen lichamelijke opvoeding een gevarieerd aanbod te kunnen geven.

Vanaf welk moment is er toezicht voorzien op de speelplaatsen ?

Om 8u is er toezicht voorzien op beide speelplaatsen.

Na de lessen is er toezicht voorzien voor de kleuters tot 16u30.

Wanneer kan ik mijn zoon(tje) of dochter(tje) inschrijven ?

Dat kan op elke schooldag tijdens de schooluren , maar ook op afspraak indien gewenst.

Ook tijdens onze infomomente kleuter en onze opendeurdag kan u inschrijven.

In de zomervakantie kan u nog bij ons inschrijven tot en met 3 juli en vanaf 17 augustus en dit telkens tussen 9u en 12u en tussen 14u en 16u.

Dit lukt niet voor u ? Bel ons op voor een afspraak op een moment waarop dit wel voor u kan !

Wanneer kan ik op het schoolsecretariaat terecht ?

Dat kan elke dag tussen 8u en 16u30. Tussen 12u30 en 13u is ons secretariaat niet bereikbaar. Op woensdag stoppen we om 12u.

Wanneer kan mijn peutertje starten op school ?

Uw kapoen kan mee spelen met de vriendjes in de peuterklas op de instapdatum die volgt op het moment dat uw kapoen 2 jaar en 6 maand is.
Dit kan dus na de zomervakantie, na de herfstvakantie, na de Kerstvakantie, op 1 februari, na de krokusvakantie, na de paasvakantie en na het Hemelvaartverlof.

U weet niet goed wanneer uw kleine uk precies kan instappen ?
Neem gerust contact met ons op en dan helpen wij dit samen met u berekenen.

Wanneer start en eindigt de school ?

De school start om 8u30 voor alle kinderen.

Om 15u45 eindigen de lessen.

Op vrijdag is dit om 15u20.

Op woensddag om 11u30.

Wat als mijn kind(je) moeite heeft met leerstofonderdelen of juist meer uitdagingen nodig heeft ?

Wij gaan voor de begeleiding van elke leerling samen met u als ouder op pad om zoveel mogelijk informatie te hebben over uw kind(je). Wanneer er redenen zijn tot bezorgdheid gaan we onmiddellijk samen aan tafel zitten om een oplossing voor deze bezorgdheden te vinden. Om alle zorgvragen van onze leerlingen zo grondig en gepast mogelijk te behandelen heeft onze school 2 zorgcoördinatoren die elke dag op school aanwezig zijn. Zij helpen leerlingen , leerkrachten en ouders om de meest gepaste begeleiding voor het kind uit te stippelen.

Wat als mijn kind(je) ziek is ?

Dan krijgen we graag van u een seintje via mail of telefoon.Zo weten we meteen wat er aan de hand is.

Wat moet ik mee brengen om mijn kapoen in te schrijven ?

U hoeft alleen de SIS-kaart of identiteitskaart van uw zoon(tje) of dochter(tje) mee te brengen bij de inschrijving.

Een vooraf gemaakt lijstje met vragen is natuurlijk ook uiterst handig zodat wij samen met u deze vragen kunnen beantwoorden . Al kan u ook na de inschrijving steeds bij ons terecht met al uw vragen. U kan deze ook telefonisch of per mail stellen.

Wordt er medicatie gegeven op school ?

Neen , alleen ontsmettingsmmiddelen worden gebruikt bij wondjes.

Indien een leerling medicatie dient in te nemen op school kan dit alleen met een begeleidend briefje van de dokter.

Zwemmen ?

De 3de kleuterklassen gaan 1 keer per maand zwemmen in interbad en krijgen er watergewenning van hun juf.
Het 1ste leerjaar gaat 17 keer zwemmen volgend schooljaar (= 2-wekelijks) en krijgt doorgedreven watergewenning zodat ze klaar zijn om te leren zwemmen.
In het 2de leerjaar zorgen de eigen juf en de zwemjuf tijdens de aangeboden 17 zwembeurten ervoor dat alle kindjes kunnen zwemmen.
Het 3de en 4de leerjaar gaat nog 10 keer zwemmen volgend schooljaar.
Het 5de en 6de leerjaar start na de paasvakantie aan 5 zwembeurten.

Voor het 1ste leerjaar betaalt de school 10 zwembeurten, de overige 7 beurten worden betaald met de maximumfactuur.

Alle kinderen gaan zwemmen naar Interbad Sint-Kruis.