tel.050 36 68 82

Lagere school

In onze lagere afdeling heerst heel wat bedrijvigheid.

Het gebruik van de methodes voor taal ,wiskunde , W.O. , initiatie Frans , Frans in de 3de graad en muzische vorming zorgt alvast voor een boeiend pakket.

Dit leermateriaal wordt in alle klassen aangeboden via een smartbord. Hierdoor kunnen we de leerstof op een visuele en interactieve manier verlevendigen.

Ook ons leesonderwijs steekt sedert kort in een nieuw jasje. Leerlingen lezen in duo samen hardop (hommellezen) uit de zelfgekozen boeken. Ook in het 5de en 6de leerjaar blijven we aandacht schenken aan lezen. Deze vernieuwde vorm stimuleert vooral het leesplezier. Waar kinderen met plezier lezen en leren , gaan ook de resultaten er sterk op vooruit ! De leesmomenten worden sterk gevoed door de bezoeken aan onze buur : de bieb.

Ons uitgebreid zorgbeleid omhelst niet alleen de individuele begeleiding van de kinderen die moeite hebben met leerstofonderdelen , maar heeft tevens oog voor die kinderen die een extra uitdaging nodig hebben en aankunnen. Deze kinderen vertoeven enkele momenten in de week in onze regenboogklas waar ze met hun breed interesseveld aan de slag kunnen in uitgediepte en uitdagende projecten.

Niet alleen in klas maar ook daarbuiten beleven onze kinderen boeiende tijden.

Het klim- en klauterparcours op het gras aan de speelplaats is een graag geziene trekpleister . Ook de klassikale speelkoffes zorgen voor heel wat speelplezier tijdens de speeltijden. Wekelijks begeleiden onze grote jongens en meisjes uit het 6de leerjaar 1 middagspeeltijd de kleintjes via het project "speelmaatjes". Zo leren de oudsten hun verantwoordelijkheid verder uitbouwen en slaat bij de eersteklassertjes de verveling nooit toe.

Kinderen die dan weer hun strategisch denkvermogen willen aanscherpen , kunnen over de middag terecht in de schaakklas waar ze onder begeleiding (leren) schaken.

Na school hebben de kinderen keuze uit een brede waaier van mogelijkheden : kliederhandjes, schaakles en tal van woensdagnamiddag sportactiviteiten.

U ziet : bij ons op school valt heel wat te beleven !