tel.050 36 68 82

5de leerjaar B

In het 5de leerjaar B worden de eerste succesvolle stappen in het Frans gezet. De leerlingen worden letterlijk overspoeld door de vele Franse woorden en uitdrukkingen.
Daarnaast ontdekken de kinderen de "duistere" geheimen van wereldoriëntatie, wiskunde, taal en muzische vorming.

Elke voormiddag zitten de kinderen van 5LB samen met de kinderen van 6LB. Zij zullen dus een graadsklas vormen. De eerste maal op onze school. Dat wordt wel heel spannend. In de namiddag wordt de groep gesplitst en krijgen de kinderen van 5LB les WO, Frans en Muzische Vorming van juf Krisje.

Het wordt alvast een uitdagend jaar.

 

Juf Krisje verstaat als geen ander de kunst om met de leerlingen open gesprekken te voeren over tal van maatschappelijke fenomenen.

Hierin wordt ernst naadloos verweven met de haar typerende humor en bouwt ze een diepe vertrouwensband op met haar leerlingen.