tel.050 36 68 82

Klassen

U wil graag kennis maken met onze klassen ?

Stap dan aan boord van onze trein en wij laten u de èchte sterren van onze school zien !

De eerste halte waar uw spruit kan instappen , is onze kleuterschool. Hier wordt de ontwikkelingstrein langzaam maar zeker op gang getrokken. Neem gerust een kijkje in elke klas waar elke kleuterjuf u met plezier rond leidt.

Na de 3de kleuterklas wordt er gewisseld en komt uw zoon(tje) of dochter(tje) in een ander treinstel terecht : de lagere school.

Ook in onze lagere afdeling gidsen de leerkrachten u doorheen onze werking. Al gauw zit de ontwikkelingstrein in onze lagere school op kruissnelheid om tenslotte na het 6de leerjaar uw zoon of dochter met volle bagage af te leveren , helemaal klaargestoomd voor het secundair onderwijs.